kadenca-u-trcanju biomehanika-zaveslaja-kraul-tehnike talenat-u-sportu
selekcija-u-plivanju osnove-tehnike-plivanja-u-triatlonu osnove-periodizacije-treninga
dijagnostika-u-sportu parametri-funkcionalnih-sposobnosti mlecna-kiselina-i-mit-o-laktatima 
energetski-sistemi-organizma